trauma, beteende och reaktioner efter -

En traumatisk händelse är en känslomänssig chock och kan orsaka många känslomässiga problem. Att bli medveten om de förändringarna man genomgått efter sitt trauma är första steget på vägen mot tillfrisknande och återhämtning. 1. Rädsla och ångest.
Ångest är en naturlig respons på en farlig situation. För många personer varar den länge efter ett trauma tagit slut. Detta händer när synen på världen och känslan av säkerhet och trygghet har förändrats och blivit mer negativ. Du kan bli mer ångestfylld då du tänker på traumat, men ångesten kan också dyka upp från ingenstans. Triggers eller signaler som orskar ångest kan inkludera platser, tider på dagen, särskilda lukter eller ljud eller vilken situation som helst kan påminna dig om traumat. 2. Återuppleveser av traumat
Människor som har blivit traumatiserade återupplever ofta den traumatiskahändelsen. Tex har du kanske oönskade tankar om traumat och upptäcker att du inte kan bli av med den. Vissa människor får flashbacks eller väldigt livfulla bilder som om traumat inträffar igen. Mardrömmar är också vanliga. 3, Ökad spänningen är en vanlig reaktion på trauma.
I detta ingår de att känna sig skärrad, extremt lättskrämd,ha svårigehter att koncentrera sig eller sova. Kontinuerlig anspänning eller överspändhet kan leda till att man blir otålig och irriterad, speciellt då du inte får tillräckligt med sömn. Dessa anspänningsreaktioner hör ihop med kampen och flyktmekanismerna i kroppen. Kamp-flyktresponsen är ett sätt vi skyddar oss emot fara, genom att kämpa eller fly undan. Vi behöver då mycket mer energi än i vanliga fall och kroppen pumpar ut extraadrenalin för att hjälpa oss att få denna extra energi som vi behöver för att överleva. Personer som har blivit traumatiserade ser ofta världen som fylld med faror, så deras kroppar är i konstant beredskap, alltid beredda på att omedelbart reagera på någon attack.Problemet är att denna ökande anspänning är bra i farliga situationer, som om vi tex skulle möta en björn. Men om vi befinner oss i en sådan beredskap under en lång tid och även i situationer som egentligen är säkra blir det mycket besvärande och ansträngande för kroppen. En annan reaktion på fara är freeze, eller spela död, liksom ett rådjur som bländas av strålkastar ljus kan göra. 4. Undvikande
Undvikande är ett vanligt sätt att hantera smärta som är relaterad till traumat; Det mest vanliga är att undvika situationer som påminner om traumat, som tex, platsen där det hände. Ofta undviks situationer som inte är så nära kopplade till traumat också, som att gå ut på kvällen, om traumat inträffade på kvällen. Andra sätt att minska obehag kan vara att skjuta undan smärtsamma eller jobbiga tankar och känslor. Detta kan leda till att man har svårt att komma ihåg delar av själva traumat. 5. Många människor som har varit med om trauma känner vrede, ilska och irritation
Om du inte brukar känna sig arg kan detta vara skrämmande. Det kan bli speciellt förvirrande att känna sig arg på dem som står närmast. Ibland blir människor arga för att de känner sig irriterade så ofta. Vrede kan också komma ur känslan av att världen är orättvis. 6. Trauma leder ofta till känslor av skuld och skam
Många människor klandrar sig själv för saker de gjort eller inte gjort för att överleva. Tex vissa känner att om de inte hade slagits tillbaka så skulle de aldrig blivit skadade. Du kan känna skam för att man under den traumatiska händelsen agerade på ett sätt som du aldrig annars hade gjort. Ibland kan också andra personer klandra dig för traumat. Att du känner skuld för traumat betyder att du tar ansvar för vad som inträffat, eftersom det gör att du känner dig mer i kontroll. Så det kan det också leda till att du får känslor av hjälplöshet och depression. 7. Sorg och deprission är också vanliga reaktioner på trauma.
Detta kan inkludera att känna sig nedstämd, ledsen, utan hopp eller förtvivlad. Du kan gråta oftare, du kan förlora intresse i människor eller aktiviteter du brukade uppskatta, DU kan också känna att de planer du hade för framtiden inte spelar någon roll längre, eller att livet inte är värt att leva. Känslor av detta skal kan leda till tankar att du önskar att du vore död eller att du gör saker för att skada eller ta ditt liv. Pga traumat har livet förändrat sig så mycket om hur du ser på världen och dig själv. Det gör att du känner dig ledsen och sörjer över vad du förlorat i och med traumat. 8. Självkänskan och synen på världen blir ofa mer negativit efter trauma
"om jag inte hade varit så svag eller dum hade detta inte hänt mig", Många ser sig själv mer negativt överhuvudtaget. Det är också väldigt vanligt att se andra mer negativt eller känna det svårt att lita på någon. Om du brukade se världen som en trygg och säker plats, ser du nu världen som en mycket farlig plats. Om du tidigare hade dåliga erfarenheter om hur världen är så kan traumat övertyga dig om att världen verkligen är farlig och att andra människor inte går att lita på. Dessa negativa tankar gör att många känner att de blivit totalt förändrade efter traumat. Relationer med andra kan bli spända och de kan vara svårt med närhet till andra allteftersom tilliten minskar. 9. Sexuella relationer kan också bli lidande av traumatiska erfarenheter
Många människor upptäcker att det är svårt med sexuella relationer. Detta gäller speciellt de som utsatts för sexuellt våld eftersom de utöver tilliten minskar så påmine´ner situationen om traumat. 10. Andra ökar användning av alkoho och droger efter trauma
Detta kan medföra att återhämtningen avstannar och kan skapa problem i sig själv.
Många av ovanstående reaktioner hör ihop med varandra.

Så mycket som de som vart med om ett trauma kämpar med och emot varje dag som en människa som inte själv gått igenom något liknande har en minsta aning om..

Gillar

Kommentarer