alla berättar hur fint de är med känslor, men ingen berättar hur jobbigt de kan vara att känna -

Det är en hel mängd saker man behöver acceptera, och de viktiga är att alla, (dina anhöriga, vänner) inser att de tar tid att bli frisk. Framförallt ska man acceptera att man både kan och får må bra, men att de krävs tålamod. Tålamod krävs också för att kunna se att vissa sanningar inte är sanningar utan tankefällor.
Hos de flesta personerna med sjukdommen finns en kluven inställning till att bli frisk, det vore en lögn att påstå något annat. Naturligtvis vill man slipa de fysiska obehagen som alltid följer med en med sjukdommen. Samtidigt finns det en oerhört stark rädsla för att förändra sin situation och bli frisk eftersom man inte vet vad det egentligen innebär, eller hur man egentligen kommer reagera.

Gillar

Kommentarer